ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Κ.Α 70/3/6915, 70/4/5905, 70/3/8063)

Text Box: Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Αριστέα Βελεγράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αντιπρόεδρος (2006-2012) International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM)
www.isham.org 
Τηλ.: +30210 7462146
Fax.: +30210 7462147
Email: aveleg@med.uoa.gr 
Text Box: ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΡΧΕΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/929
  Υπεύθυνη: Α.Βελεγράκη PhD, 
  Αναπληρωτής Επιμελητής: Μ.Αραμπατζής MD, PhD, Μυκητιάσεις Δέρματος-
  Δερματόφυτα http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=86 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ– ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ -ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤIΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
   ENGLISH VERSION
Text Box: Αποστολη
Υλοποίηση των στόχων της Ιατρικής Σχολής και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) για επίτευξη ακαδημαϊκής και επιστημονικής πρωτοπορίας και σύνδεσης με την κοινωνία. 
Έρευνα: Ταξινομική και χαρακτηρισμός μυκήτων, ανάπτυξη και αξιολόγηση δοκιμίων, εφαρμογών και καινοτόμων μεθόδων για την αναγνώριση, παρακολούθηση και πρόληψη των μυκητιάσεων στην κοινότητα και στο χώρο του νοσοκομείου. 
Διεθνείς επιστημονικές σχέσεις: Σύνδεση με τους διεθνείς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Επιστημονικές Εταιρείες με καθιερωμένη ακαδημαϊκή αριστεία στο χώρο της Μυκητολογίας. 
Εκπαίδευση: Συμβολή στον προσδιορισμό των διαρκώς εξελισσόμενων εκπαιδευτικών αναγκών και στη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας της Μυκητολογίας.
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση: Αυτοχρηματοδοτούμενη διοργάνωση μονοθεματικών και πολυθεματικών φροντιστηρίων και σεμιναρίων για την απόκτηση ή/και την άσκηση δεξιοτήτων σε συμβατικές και σύγχρονες μοριακές μεθόδους στη Μυκητολογία. Έμφαση στην εφαρμογή καινοτομιών. 
Οι μετεκπαιδευτικές διοργανώσεις έχουν διεθνή χαρακτήρα, μοριοδοτούνται με (Continuous Medical Education credits - CME) από την UEMS με βάση το επιστημονικό πρόγραμμα, τη διάρκειά τους και το κύρος των προσκεκλημένων ομιλητών από εθνικά και διεθνή Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα. 
Με γνώμονα την ανάγκη για συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και την υλοποίηση των στόχων της Ιατρικής Σχολής και του Ε.Κ.Π.Α, όλες οι μετεκπαιδευτικές διοργανώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και λαμβάνουν χώρα στα κτηριακά συγκροτήματα αυτού. 
Μεταφορά τεχνογνωσίας: Επιδίωξη συνεχιζόμενης επικοινωνίας με τα Επαγγέλματα Υγείας (Εθνικό Σύστημα Υγείας κ.α.) μέσω ανάπτυξης και μεταφοράς καινοτομίας.
Κοινωνία: 
Α. Επιμόρφωση της κοινωνίας με παρουσία στον δικτυακό τόπο της Ιατρικής Σχολής ΙΑΣΠΙΣ με 20 σχετικά κείμενα και με διαλέξεις επί θεμάτων Μυκητολογίας, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Β. Συνεργασία με τις δημιουργικές δυνάμεις στο χώρο της παραγωγής με στόχο την πρακτική συμβολή της Μυκητολογίας στο γενικότερο κοινωνικό καλό (τεχνολογία και ποιότητα τροφίμων, αυτοματοποίηση μεθόδων, ποιότητα ζωής στους οικιακούς, εργασιακούς, επιστημονικούς (Αρίσταρχος, Διαχείρηση και προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα στο ΕΚΠΑ) και νοσηλευτικούς χώρους (Οξειδωτικός καταλύτης), συντήρηση έργων τέχνης, εκκλησιαστικών (Μυκητιακές βλάβες Ιερών Εικόνων) και ιστορικών θησαυρών, κ.α.).
Δεοντολογία: Έμπρακτη τήρηση της δεοντολογίας που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και την άσκηση της επιστήμης.
Text Box: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ENGLISH VERSION

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τελευταία Αναθεώρηση

 

Απρίλιος 2013