Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας - Μοριακής Διαγνωστικής

 

http://groups.haas.berkeley.edu/HCS/howdoi/Haas_Personal_Websites/images/1x1_blk.gif

 

 

CV

|

Έργο Εργαστηρίου

|

Τεχνική Υποδομή

|

Προσωπικό Εργαστηρίου

|

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

|

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Π&Α Κυριακού"

 

http://groups.haas.berkeley.edu/HCS/howdoi/Haas_Personal_Websites/images/1x1_blk.gif

 http://groups.haas.berkeley.edu/HCS/howdoi/Haas_Personal_Websites/images/spacer3.gif

 

 

Δημήτριος Γουργιώτης
Ομότιμος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας

Τμήμα Ιατρικής - Β΄Παιδιατρική Κλινική Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τομέας Yγείας Μητέρας-Παιδιού (Τ.Υ.Μ.Π)

________________________________.

Ιστορικά Στοιχεία:

Το εργαστήριο της B' Παιδιατρικής Κλινικής ιδρύθηκε το 1975 (Π.Δ 801 , ΦΕΚ 262 22/11/1975) και λειτουργεί ανελλιπώς από το 1979. Το 2010 μετονομάσθηκε σε "Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας - Μοριακής Διαγνωστικής" με Υ.Α 141514/Β1/11-11-2010, ΦΕΚ 1858/26-11-2010 τ.Β΄. Λειτουργεί από το 1979 μέχρι σήμερα υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή κ. Δ. Ι. Γουργιώτη αρχικά σε ενοικιαζόμενο χώρο από το ΕΚΠΑ, απέναντι από το Νοσοκομείο Παίδων "Π&Α Κυριακού" επί της οδού Λεβαδείας 13, επιφανείας 240 m2. Από το 2021, το Εργαστήριο έχει μεταφερθεί στο παράρτημα του Νοσοκομείου, επί της Λ. Μεσογείων 24, στο ισόγειο.

 

Σκοπός:

Σκοπός του εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας - Μοριακής Διαγνωστικής είναι η ανάπτυξη μεθόδων αναλυτικής χημείας, μοριακών και βιοχημικών, που συμβάλλουν στην εκτέλεση ερευνητικών πρωτοκόλλων της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο εργαστήριο πραγματοποιείται βασική έρευνα αλλά και ολοκληρωμένη εργαστηριακή διερεύνηση ειδικών περιστατικών που νοσηλεύονται στη Β’ Παιδιατρική Κλινική, σε άλλες Κλινικές και Τμήματα του Νοσοκομείου και σε αντίστοιχα τμήματα πανελλαδικά. Το εργαστήριο υποστηρίζει και αξιολογεί μεγάλο αριθμό κλινικοεργαστηριακών μελετών που πραγματοποιούνται στην Κλινική. Στους σκοπούς του περιλαμβάνεται η εκπαίδευση επιστημόνων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και η διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων εθνικών και διεθνών. Επίσης δρα συμβουλευτικά σε ερευνητικές μελέτες άλλων κλινικών και εργαστηρίων του Νοσοκομείου.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας – Μοριακής Διαγνωστικής, Β’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α Κυριακού» Λ. Μεσογείων 24, ισόγειο, 11527 Αθήνα.

Laboratory of Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics, 2nd Department of Pediatrics, Athens University Medical School,“P & A Kyriakou” Children’s Hospital, 24 Mesogeion Av. ground floor, 11527 Athens, Greece.


 

gourgiotis-dimitrios (2)

This page is not an official publication of the Medical School. It has not been reviewed or approved by the the University of Athens, Greece. The page author is solely responsible for the contents of this page.