ΚΛΙΝΙΚΗ Α΄ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ


"Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο" ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Ανδρουλάκης


"Το έργο το οποίο επιτελούν τα πνευματικά ιδρύματα στις σύγχρονες κοινωνίες
είναι πολύμορφο και σημαντικό. Τόσο ώστε η ίδρυση μίας Πανεπιστημιακής 
Χειρουργικής Κλινικής, οι βαθμίδες της οργανωτικής της εξελίξεως και το 
επίπεδο της εν αυτώ επιτελουμένης πνευματικής εργασίας ν'αποτελούν κριτήριο 
προόδου και παράγοντα καλής φήμης στη Διεθνή κοινωνία."


Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

1922-Σήμερα


Ιπποκράτειο ΝοσοκομείοΔιεύθυνση Κλινικής

Α' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ'
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 114
115 27, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 01-7772331, 01-7483770 Εσωτ. (137) ή (279)
FAX: 01-7707574
e-mail: gadroula@cc.uoa.gr